Europejska Akademia Biznesu Ekonomia Ekologia Zrównoważony Rozwój Europe Direct
Punkt Informacyjny Europe Direct - Opole
bezłaptny numer informacyjny: 00 800 67 89 10 11
Europejska Akademia Biznesu 2010

Tegoroczna Europejska Akademia Biznesu odbyła się w terminie od 4 - 17 listopada i złożyły się na nia część konferencyjna i warsztatowa.

II edycja Europejskiej Akademii Biznesu rozpoczęła się 4 listopada 2010r. w konferencją w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Łosiowie nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w domu oraz biznesie. Celem konferencji pt. „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” było zaprezentowanie możliwości wykorzystania energii odnawialnej jako źródła rozwoju przedsiębiorczości na wsi, z uwzględnieniem potencjału województwa opolskiego w tym zakresie.
Konferencja skierowana była zarówno do doradców, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich,przedstawicieli drobnych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego oraz reprezentantówsamorządów lokalnych a także studentów, instytucji i organizacji związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii.

Konferenacji towarzyszyła ekspozycja związana z odnawialnymi źródłami energii i budownictwem energooszczędnym.

Częścią Akademii były także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości: „Autoprezentacja i dokumenty aplikacyjne”, „Trening kreatywności”, „Negocjacje” oraz „Gra symulacyjna – współpraca w zespole”, które odbyły się w Opolu w dniach 16-17.11.2010.